PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ CƯỜNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:51:58 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:39:37 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TGTT-00067
3Khách vãng lai05:33:49 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai05:19:46 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai05:17:51 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
6Khách vãng lai05:02:44 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai04:52:33 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai04:48:11 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai04:38:56 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai04:36:47 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
11Khách vãng lai03:34:33 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
12Khách vãng lai03:12:36 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TGIM-00132
13Khách vãng lai03:00:31 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=333
14Khách vãng lai02:58:44 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
15Khách vãng lai02:09:38 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
16Khách vãng lai01:52:16 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6890
17Khách vãng lai01:18:47 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6895
19 1 2019