PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ CƯỜNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TGTT-00067 Thế giới trong ta CĐ 416 T1Phạm Tất ĐôngThế giới trong ta Trong kho
TGTT-00066 Thế giới trong ta CĐ 416 T1Phạm Tất ĐôngThế giới trong ta Trong kho
TGIM-00142 Thế Giới mới số 5Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00141 Thế Giới mới số 4Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00140 Thế Giới mới số 3Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00139 Thế Giới mới số 2Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00138 Thế Giới mới số 1Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00137 Thế Giới mới số 51Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00136 Thế Giới mới số 50Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00135 Thế Giới mới số 49Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00134 Thế Giới mới số 48Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00133 Thế Giới mới số 47Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00132 Thế Giới mới số 46Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00131 Thế Giới mới số 45Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
TGIM-00129 Thế Giới mới số 43Bộ Giáo dục và ĐàoTạoThế giới mới Trong kho
12345678910...